Nieuws

Checklist: een goede reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens voorkomt ziekten onder dieren

Checklist: een goede reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens voorkomt ziekten onder dieren

De uitbraak van een dierziekte ligt continu op de loer. Een goede reiniging en ontsmetting van de veewagen, drijfmiddelen en kleding is van groot belang. Vee&Logistiek Nederland heeft samen met LTO Nederland het initiatief genomen om een checklist op te stellen waar een goede Reinigings- en Ontsmettingsplaats (R&O) aan moet voldoen. Zo moet een goede R&O-plaats verhard zijn, moeten schone bedrijfskleding en laarzen beschikbaar zijn voor de chauffeur, er moet een hogedrukreiniger met voldoende water aanwezig zijn en voldoende ontsmettingsmiddel (minimaal 2 liter) en een goede afvoer voor het water. Gebruik deze checklist om het gesprek met de veehouder aan te gaan als de R&O-plaats niet voldoet. De eisen waaraan de R&O-plaats moet voldoen zijn wettelijke eisen. LTO Nederland zal via haar kanalen de veehouders wijzen op de wettelijke voorschriften voor een R&O-plaats. Draag uw steentje bij aan een gezonde sector! Een goede Reinigings- en Ontsmettingsplaats voor veewagens voorkomt ziekten onder dieren.

 

PHOTO 2023 11 16 22 11 59