Nieuws

Draag uw steentje bij aan een gezonde sector!

Draag uw steentje bij aan een gezonde sector!

Melkveehouders zouden meer aandacht moeten hebben voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van veewagens. Het ontbreekt vaak aan een goede R&O-plek op het erf. Reden voor Vee&Logistiek Nederland om samen met LTO Melkveehouderij een campagne te starten.

Een goede reiniging en ontsmetting van veewagens is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Daarnaast draagt het in belangrijke mate bij aan het verminderen van het risico op verspreiding van dierziekten. Er zijn wettelijke regels waar een melkveehouderij aan moet voldoen. We zien te vaak dat deze voorziening niet of onvoldoende op orde is. Vee&Logistiek Nederland en LTO Melkveehouderij hebben een checklist opgesteld met de wettelijke verplichtingen zoals een verharde plaats, een hogedrukreiniger, voldoende reinigingsmiddel en de aanwezigheid van bedrijfskleding. De checklist staat hieronder. Print deze uit, neem deze mee en spreek de veehouder aan waar het niet op orde is. Het is in ons aller belang om dierziekten buiten Nederland te houden. Dat begint met een goede R&O na het lossen van dieren.

In de varkenshouderij is enkele jaren geleden, met succes, een soortgelijke campagne gestart. Dat heeft erin geresulteerd dat de meeste varkenshouders de R&O-voorziening goed op orde heeft. Ook deze checklist staat hieronder. En ook hier geldt: print deze uit, neem deze mee en spreek de veehouder aan waar het niet op orde is.

In de komende tijd zullen we via landbouwbladen en social media aandacht vragen voor een goede R&O op het boerenerf. Komt u onderweg goede voorbeelden tegen? Maak een foto en deel deze met Vee&Logistiek Nederland. Goed voorbeeld doet goed volgen!

 

RO Checklist 2023 Flyer RO varkenshouderij