Nieuws

Ingrijpende maatregelen meststoffenwet

De demissionair minister van Landbouw heeft in zijn laatste dagen een aantal ingrijpende maatregelen in de meststoffenwet voorgesteld. Deze maatregelen leiden onherroepelijk tot een krimp van de veehouderij in Nederland. Vee&Logistiek Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen deze maatregelen omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de economie, de bestaanszekerheid van boeren én ondernemers in de periferie (zoals de veehandel, veetransport, verzamelcentra en import en exporteurs) en het behoud van de voedselzekerheid.

Weinig tijd om te reageren

De minister heeft de nieuwe regels maar 2,5 week ter inzage gelegd. Ook hier heeft Vee&Logistiek Nederland bezwaar tegen gemaakt. De standaard reactietermijn is 6 weken. Veel belanghebbenden/gedupeerden hebben hierdoor te weinig tijd om te reageren. Dat is kwalijk voor maatregelen met vergaande gevolgen.

Gelijk speelveld

Tot slot heeft Vee&Logisitek Nederland een oproep gedaan om eerst een gelijk speelveld in Europa na te streven. De Europese regels worden door Nederland strenger geïnterpreteerd dan in andere landen. Dat is goed te zien in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Daar waar in Duitsland de waterkwaliteit goed is, is deze direct over de grens in Nederland onvoldoende. Zodra hetzelfde water Duitsland weer instroomt, is de kwaliteit weer goed. Dit kan niet.

Gegevens fout gerapporteerd

Ook met het rapporteren van gegevens worden er fouten gemaakt. Nederland rapporteert gegevens over de waterkwaliteit die afkomstig zijn uit niet agrarische gebieden/bronnen. Hiermee staat de agrarische sector aan de lat voor iets waaraan zij geen bijdrage heeft geleverd. Dat betekent een verkeerde grondslag voor de afgekondigde maatregelen.