Nieuws

Hitteprotocol woensdag 26 en donderdag 27 juni

Op woensdag 26 en donderdag 27 juni 2024 wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27°C of hoger. Op deze dagen gelden deze afspraken uit het hitteprotocol veetransport. Ook is op deze dagen het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking. De NVWA houdt extra toezicht op het welzijn van de dieren. 

Maatregelen veetransporteurs

Op warme dagen hanteren veetransporteurs al vanaf 2016 het brancheprotocol hitte. In dit protocol zijn de aanvullende maatregelen beschreven die een veetransporteur vanaf 27°C neemt om het welzijn van de dieren te waarborgen. In overleg met veehouders en afnemers wordt het transport in de koele uren van de dag uitgevoerd, wordt de verkeersinformatie extra gecheckt, worden er minder dieren geladen, worden wachttijden zoveel als mogelijk vermeden en is er extra gebruik van ventilatoren.

Transport vleesvarkens

Vanaf het moment dat het protocol in werking is, moeten tussen 12.00 en 19.00 uur transporten met vleesvarkens uitgevoerd worden met een mechanisch geventileerd vervoersmiddel. 

Verruimde openingstijden exportcertificering

De NVWA hanteert verruimde openingstijden voor exportcertificering vanaf woensdag 26 juni. Exportcertificering is vanaf die datum mogelijk tussen 04.00 en 22.00 uur. Invulling daarvan is mede afhankelijk van de capaciteit van de NVWA en of de minimum verwachte temperatuur van 27 °C van kracht blijft.

Lange transporten en temperatuur

Bij transporten langer dan 8 uur geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport 30°C of hoger is. Bij een buitentemperatuur van 35 °C of hoger is transport van dieren in Nederland verboden. Veetransporteurs worden geadviseerd om bij grensoverschrijdende transporten door warme landen van tevoren te kijken naar verkeersdrukte, extreme weersomstandigheden en/of beperkende maatregelen i.v.m. extreme temperaturen. 

Noodmaatregelen

Als het transport vast komt te zitten in een lange file kan een veetransporteur 112 bellen met het verzoek om het transport langs de file te laten escorteren. 

Meer informatie over hittestress
Lees ook onze Factsheet Hitteprotocol Veetransport