Nieuws

Vee&Logistiek Nederland verstrekt via KIVA micro-kredieten aan agrarische ondernemers in ontwikkelingslanden

Vee&Logistiek Nederland verstrekt via KIVA micro-kredieten aan agrarische ondernemers in ontwikkelingslanden

Kiva.org is een wereldwijde non-profitorganisatie die aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden de kans geeft om kleine leningen te verstrekken waardoor ze hun eigen toekomst kunnen opbouwen. Vee&Logistiek Nederland heeft een bescheiden bedrag ter beschikking gesteld om deze kleine ondernemers te helpen. Het is geen gift, maar een lening die de ondernemers moeten terugbetalen. Het terugbetaalde bedrag wordt weer opnieuw uitgeleend. Zo worden meerdere lokale ondernemers geholpen.

Ondernemer Phuong is een van de ondernemers die door een bijdrage van Vee&Logistiek Nederland geholpen is. Phuong had 25 USD nodig om een paar varkens en kippen te kopen. Zij vraagt hiervoor een lening aan bij één van KIVA’s leenpartners. Deze leenpartner beoordeelt de aanvraag en bij goedkeuring wordt de aanvraag online op Kiva.org geplaatst.

Kiva ziet de aanvraag van Phuong en besluit of zij het bedrijf willen steunen. Vee&Logistiek Nederland, maar ook andere bedrijven zien dezelfde aanvraag en kunnen besluiten om Phuong te helpen. De 25 USD die Phuong nodig heeft is op korte termijn volledig binnen. Het leenbedrag wordt overgemaakt naar de leenpartner die Phuong van het kapitaal voorziet om haar varkens en kippen te kopen. Phuong koopt de dieren waardoor zij haar productie kan vergroten en geld kan verdienen om haar familie te onderhouden. Zij kan nu ook haar kinderen naar school laten gaan. Zodra Phuong geld verdient, begint zij ook met het terugbetalen van het geleende geld naar de leenverstrekker. Die stort het dan weer terug aan de oorspronkelijke geldleners. Dit geld wordt dan weer opnieuw uitgeleend aan andere ondernemers. 
 
Tot op heden heeft Vee&Logistiek Nederland met haar inleg 246 leningen mogelijk gemaakt. Hiermee zijn ondernemers in 36 landen geholpen die in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 64% van die ondernemers waren vrouwen. 36% waren mannen. We hebben ervoor gezorgd dat ondernemers meer varkens, kippen en melkkoeien konden kopen, maar ook vleeskoeien bestemd voor het vlees (for fattening) en voor de verkoop. Het is dus een duurzame investering in de toekomst van ondernemers in ontwikkelingslanden waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op deze manier dragen wij graag ons steentje bij en laten wij onze maatschappelijke betrokkenheid zien.