Nieuws

Vermenging van wetenschap, ideologie, industrie en beleid is gevaarlijk

Vermenging van wetenschap, ideologie, industrie en beleid is gevaarlijk

De Belgische hoogleraar Frédéric Leroy is één van de initiatiefnemers van de Verklaring van Dublin, waarin gepleit wordt voor gedegen wetenschappelijke onderbouwing van veehouderijsystemen en voedingsconcepten.

De Verklaring van Dublin is inmiddels ondertekend door duizend wetenschappers en geeft een stem aan onderzoekers met expertise op het terrein van dierlijke productie, in het bijzonder wat betreft de relatie met menselijke gezondheid, duurzaamheid en de maatschappelijke en economische waarde van de veehouderij en de producten daarvan.

Dierlijke productiesystemen moeten worden aangepast aan actuele en toekomstige uitdagingen. Het is cruciaal dat dat gebeurt volgens solide wetenschappelijke inzichten en niet op basis van versimpelde en reductionistische benaderingen volgens Leroy. Zo blijven bijvoorbeeld de voordelen van levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor de humane nutriëntenvoorziening en de volksgezondheid vaak onderbelicht. Lees hier het hele bericht.