Nieuws

Belgisch onderzoek: Zuid-Afrikaans blauwtongvaccin is veilig

Belgisch onderzoek: Zuid-Afrikaans blauwtongvaccin is veilig

Dit is een hoopvol bericht! 

Het Zuid-Afrikaanse Blu-Vax-vaccin van farmaceut Design Biologix is veilig, zegt het Belgische Sciensano na een uitgebreid onderzoek van het blauwtongvaccin. Het rapport ligt inmiddels bij het CBG in Nederland. De onderzoekers zeggen: “Wij hebben geen sporen van contaminanten of van residueel levend BTV-virus gevonden. Het kan niet als een officiële batchcontrole van het vaccin beschouwd worden. Dergelijke controle zal op elke batch in de uiteindelijke vorm zoals die gebruikt gaat worden, uitgevoerd moeten worden. 

Je leest het hele verhaal hier 

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering van Vee&Logistiek Nederland met aansluitend een nieuwjaarsborrel en stamppotbuffet. Ruim 100 leden waren aanwezig om over actuele onderwerpen te praten.

Blauwtongprotocol voor export gepubliceerd

Blauwtongprotocol voor export gepubliceerd

Boerderij.nl - NVWA heeft het protocol voor een zogeheten ‘Tegen vectoren beschermde inrichting’ (TVBI) gepubliceerd. Daarmee wordt het in theorie weer mogelijk om fokvee te exporteren naar landen waar geen afspraken mee zijn gemaakt. In verband met de uitbraak van blauwtong in Nederland is de export van dieren die gevoelig zijn voor blauwtong (waaronder rundvee, schapen en geiten) aan banden gelegd. Helma Lodders, voorzitter Vee&Logistiek Nederland, is blij dat het protocol nu gepubliceerd is.....

Lees hier het hele artikel op Boerderij.nl.

Waarom het verbod op diertransport boven 30 graden niet zo logisch is als het lijkt

Waarom het verbod op diertransport boven 30 graden niet zo logisch is als het lijkt

Pigbusiness - Demissionair LNV-minister Piet Adema kondigt aan de temperatuurgrens waarbij diertransport verboden is volgend jaar te verlagen naar 30° C. Dat gaat actiegroep Varkens in Nood lang niet ver genoeg, maar volgens Vee&Logistiek Nederland werkt deze maatregel juist averechts.

Minister Adema verstuurde dinsdag 28 november een Kamerbrief waarin hij de maatregel aankondigt, als reactie op vragen van Varkens in Nood. Het pleidooi van deze groep om een bovengrens van 25° C in te voeren, legt hij naast zich neer, omdat de sector zelf eindverantwoordelijk is en er met een hitteprotocol wordt gewerkt. De verwijzing naar dit hitteprotocol is volgens Vee&Logistiek Nederland voorzitter Helma Lodders zeer terecht. Voor het overige is ze verbaasd over de inhoud van de Kamerbrief, met name over de aankondiging de maximumtemperatuur te verlagen. Dat werkt volgens Vee&Logistiek Nederland namelijk averechts.

Lees hier het hele artikel op Pigbusiness.

Dag van de Vrachtwagenchauffeur - Speciale aandacht voor de helden van de vee-logistieke sector

Dag van de Vrachtwagenchauffeur - Speciale aandacht voor de helden van de vee-logistieke sector

Vandaag, donderdag 14 december 2023 is het de Dag van de Vrachtwagenchauffeur. Op deze dag zetten honderden bedrijven hun werknemers in het zonnetje door stil te staan bij de belangrijke, uitdagende taken en prestaties die chauffeurs dagelijks leveren. Vee&Logistiek Nederland vraagt op deze bijzondere dag, samen met de POV en VVK, aandacht voor de helden van de vee-logistieke sector. Deze helden verdienen waardering en respect. Met hun vakmanschap en toewijding werken zij het hele jaar door aan veilig en zorgvuldig vervoer van vee. Hun inspanningen zijn essentieel om te garanderen dat ons voedsel veilig en tijdig in de winkelschappen ligt. 

Voor chauffeurs die actief zijn in de vee-logistieke sector staat een professionele aanpak en respectvolle omgang met dieren hoog op de agenda. “We vinden het belangrijk dat alle dieren rustig en zo aangenaam mogelijk op de plaats van bestemming komen. Ons werk start bij het laden van dieren, het transport en vervolgens het lossen van de dieren. We staan ervoor dat dit zorgvuldig gebeurt”, benadrukt een chauffeur.

De sector heeft oog voor de details die bijdragen aan het welzijn van dieren tijdens het transport. Denk hierbij aan de gecontroleerde klimaatcondities in de wagens waar ventilatoren voor de juiste temperatuur zorgen. Een zaagselbed op de vloer dat zorgt voor een natuurlijkere ondergrond. En om dieren rustig de wagen in te krijgen is het belangrijk dat er goede looplijnen zijn vanuit de stal naar de veewagen. Het allerbelangrijkste is daarbij de rust te bewaren. Voor langere ritten, langer dan acht uur, wordt gezorgd voor toegang tot water voor dieren met aangepaste drinksystemen voor verschillende diersoorten Na elk transport worden de vrachtwagens grondig gereinigd en ontsmet. Dit is nodig om het gevaar voor een dierziekteuitbraak zo klein mogelijk te houden.

“Deze Dag van de Vrachtwagenchauffeur is het moment om extra stil te staan bij het werk, het vakmanschap en de bijdrage aan de productie van ons voedsel. Chauffeurs zijn vaak bij nacht en ontij in de weer en staan soms ongewild in de schijnwerpers van het publieke debat. Deze beroepsgroep doet haar werk naar eer en geweten en dat mag gezegd worden” aldus Lodders (voorzitter van Vee&Logistiek Nederland. Om dit te onderstrepen zullen Helma Lodders, Linda Verriet (voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Frank Mandersloot (Vereniging Van Kalverhouders) bij een aantal transportondernemers in de vee-logistieke sector langsgaan met een taart.

Dag van de vrachtwagenchauffeur Dag van de vrachtwagenchauffeur 2 Dag van de vrachtwagenchauffeur 3 Dag van de vrachtwagenchauffeur 4  Dag van de vrachtwagenchauffeur 5

Grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe EU transportverordening

Grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe EU transportverordening

Nieuwe Oogst - Vee&Logistiek Nederland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe EU transportverordening. De voorstellen zullen leiden tot hogere voedselprijzen voor de consument en financiële gevolgen voor de boer, handelaar en het verzamelcentrum.

Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst

Brussel komt met strengere regels diertransport

Brussel komt met strengere regels diertransport

  1. Telegraaf - Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, de belangenbehartiger van veetransport is niet blij met het wetsvoorstel. “Er is niet nagedacht over wat dit betekent, bijvoorbeeld voor het klimaat. Met deze maatregelen moet je straks twee keer rijden om dezelfde hoeveelheid dieren te verplaatsen. Dat betekent dat het transport verdubbelt, en je dus 100% meer uitstoot.”  Lees het hele artikel op de website van de Telegraaf.

 

FAO: Nederlands vlees kan bijdragen aan oplossing voor wereldwijd voedseltekort

FAO: Nederlands vlees kan bijdragen aan oplossing voor wereldwijd voedseltekort

Meer vleesproductie is een (deel van de) oplossing voor de voedseltekorten en hongerproblematiek in de wereld. Dat stelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Zondag bracht de organisatie een rapport uit dat stelt dat vlees essentiële voedingsstoffen bevat die niet in dezelfde mate kunnen worden verkregen uit plantaardig voedsel. Verder pleit de organisatie ook voor meer innovatie en intensivering van de veehouderij. 

Nederlandse veehouderijen worden door de FAO in het rapport als voorbeeld genomen op het gebied van innovatie. De organisatie stelt dat Nederland ‘zeer efficiënt’ is in het produceren van vee en een grote bijdrage kan leveren als zij meer vlees en zuivel zouden produceren om te exporteren naar de rest van de wereld.

Hier kunt u het rapport downloaden

Draag uw steentje bij aan een gezonde sector!

Draag uw steentje bij aan een gezonde sector!

Melkveehouders zouden meer aandacht moeten hebben voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van veewagens. Het ontbreekt vaak aan een goede R&O-plek op het erf. Reden voor Vee&Logistiek Nederland om samen met LTO Melkveehouderij een campagne te starten.

Een goede reiniging en ontsmetting van veewagens is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Daarnaast draagt het in belangrijke mate bij aan het verminderen van het risico op verspreiding van dierziekten. Er zijn wettelijke regels waar een melkveehouderij aan moet voldoen. We zien te vaak dat deze voorziening niet of onvoldoende op orde is. Vee&Logistiek Nederland en LTO Melkveehouderij hebben een checklist opgesteld met de wettelijke verplichtingen zoals een verharde plaats, een hogedrukreiniger, voldoende reinigingsmiddel en de aanwezigheid van bedrijfskleding. De checklist staat hieronder. Print deze uit, neem deze mee en spreek de veehouder aan waar het niet op orde is. Het is in ons aller belang om dierziekten buiten Nederland te houden. Dat begint met een goede R&O na het lossen van dieren.

In de varkenshouderij is enkele jaren geleden, met succes, een soortgelijke campagne gestart. Dat heeft erin geresulteerd dat de meeste varkenshouders de R&O-voorziening goed op orde heeft. Ook deze checklist staat hieronder. En ook hier geldt: print deze uit, neem deze mee en spreek de veehouder aan waar het niet op orde is.

In de komende tijd zullen we via landbouwbladen en social media aandacht vragen voor een goede R&O op het boerenerf. Komt u onderweg goede voorbeelden tegen? Maak een foto en deel deze met Vee&Logistiek Nederland. Goed voorbeeld doet goed volgen!

 

RO Checklist 2023 Flyer RO varkenshouderij

Checklist: een goede reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens voorkomt ziekten onder dieren

Checklist: een goede reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens voorkomt ziekten onder dieren

De uitbraak van een dierziekte ligt continu op de loer. Een goede reiniging en ontsmetting van de veewagen, drijfmiddelen en kleding is van groot belang. Vee&Logistiek Nederland heeft samen met LTO Nederland het initiatief genomen om een checklist op te stellen waar een goede Reinigings- en Ontsmettingsplaats (R&O) aan moet voldoen. Zo moet een goede R&O-plaats verhard zijn, moeten schone bedrijfskleding en laarzen beschikbaar zijn voor de chauffeur, er moet een hogedrukreiniger met voldoende water aanwezig zijn en voldoende ontsmettingsmiddel (minimaal 2 liter) en een goede afvoer voor het water. Gebruik deze checklist om het gesprek met de veehouder aan te gaan als de R&O-plaats niet voldoet. De eisen waaraan de R&O-plaats moet voldoen zijn wettelijke eisen. LTO Nederland zal via haar kanalen de veehouders wijzen op de wettelijke voorschriften voor een R&O-plaats. Draag uw steentje bij aan een gezonde sector! Een goede Reinigings- en Ontsmettingsplaats voor veewagens voorkomt ziekten onder dieren.

 

PHOTO 2023 11 16 22 11 59