Juridische en fiscaal advies

Juridische en fiscale advisering

Vee&Logistiek Nederland is thuis in de regelgeving rondom veehandel en veetransport en adviseert haar leden bij onterecht opgelegde boetes en eventuele veehandels- en transportgeschillen. De inkoop- en verkoopvoorwaarden voor de veehandel ondersteunen de leden in hun risicomanagement en verwijzen geschillen door naar de stichting voor Veearbitrage.

Vee&Logistiek Nederland ondersteunt haar leden met juridische adviezen en bij het aanvechten van ten onrechte opgestelde boetes. Ook biedt Vee&Logistiek Nederland de leden dienstverlenende activiteiten aan.

Bovenop wettelijke overheidsmaatregelen, neemt de sector extra maatregelen om het welzijn van onze dieren vóór en tijdens transport te waarborgen

Voorbeelden

Bestuurlijke boete / Last onder Dwangsom
  • Inlezen casus / zienswijze opstellen + afstemming
  • Opstellen beroepschrift + afstemming
  • Voorbereiden pleitnota
  • Optreden als gemachtigde ter zitting
Strafbeschikking
  • Inlezen casus / aantekenen verzet + afstemming
Geschillen
  • Intakegesprek en advies
Arbeidsrecht, omgevingsrecht, btw, veehandelsregeling en betalingsrechten
  • Intakegesprek en advies

Exclusief voor leden

  • Maandelijks magazine
  • Wekelijkse digitale nieuwsbrief
  • Advies en ondersteuning

Lid worden