Columns voorzitter

2022 Het jaar van het Boerenprotest

2022 Het jaar van het Boerenprotest

2022 ligt inmiddels enkele maanden achter ons. Met de presentatie van ons jaarverslag kijken we nog één keer achterom. Het was het jaar waarin de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begon. Torenhoge energieprijzen en een dito inflatie. Het vertrouwen van de consument in de economie bereikte een dieptepunt. We hebben allemaal de gevolgen ervaren. Zowel privé als zakelijk. Een hoge energierekening, dure boodschappen, dure grondstoffen en hoge kosten. Maar er gebeurde meer.

2022 zal de geschiedenisboeken ingaan met het grootste Nederlandse boerenprotest. Ook onze leden lieten van zich horen. Op 10 juni presenteerde stikstofminister Van der Wal haar beruchte stikstofkaartje. In één pennenstreek werden de gevolgen van het stikstofbeleid helder. Tot op het boerenerf. Op 22 juni reden tienduizenden trekkers, vrachtauto’s, veewagens en meer dan 60.000 mensen naar Stroe om hun ongenoegen te uiten. Sinds die tijd is er veel gebeurd maar zijn we concreet niets opgeschoten. PAS-melders verkeren nog steeds in onzekerheid, lange sessies om tot een landbouwakkoord te komen en het perspectief is ver te zoeken. Dat heeft gevolgen voor onze sector. Niet alleen de boeren verkeren in onzekerheid. Dat geldt natuurlijk ook voor ons als veelogistieke sector.

Ondanks de economische malaise is de Nederlandse landbouwexport in 2022 gestegen. Er werd voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen geëxporteerd. Een stijging van ruim 17 procent ten opzichte van 2021. Goed nieuws zou je zeggen. Maar het ministerie van LNV was er als de kippen bij om dit getal te duiden. ‘De export is geheel te wijten aan de gestegen prijzen door de oorlog in de Oekraïne en de hoge energiekosten’. Alsof export iets is om je voor te schamen. Als je begaan bent met de sector had de kop van het artikel moeten zijn: ‘Ondanks de economische tegenwind is de export qua volume nagenoeg gelijk gebleven en is de economische waarde fors gestegen’. De import van landbouwgoederen en -producten steeg met 23,5 procent. Hierbij dezelfde duiding van hogere grondstofprijzen. Maar laat dit geen voorbode zijn dat Nederland steeds meer voedsel moet inkopen omdat wij onze boerensector verkwanselen en qua zelfvoorzienendheid verder achteruit boeren. Ik ben er bang voor.

In het voorliggende jaarverslag leest u waar Vee&Logistiek Nederland het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Grote onderwerpen, kleine onderwerpen. Winstpunten maar ook de spreekwoordelijke muur die we op een aantal dossiers tegenkomen. Ondanks de tegenwind hebben wij een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. Zo zijn we gestart met QLT. Een visitekaartje voor onze logistieke dienstverlening. Zijn we gestart met de RESPECT-campagne waarin we de consumenten en burgers vertellen en laten zien wat ons werk inhoudt en hoe belangrijk dit is als onderdeel van de voedselproductie. De AVP-schoonmaakacties om mensen te wijzen op de risico’s van insleep van dierziekten. Dankzij de inzet van Vee&Logistiek Nederland kunnen exporteurs weer rechtstreeks van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk exporteren. Geen uitputtende lijst maar een aantal voorbeelden waar we trots op mogen zijn. We hebben als vereniging en organisatie goede stappen gezet. Wij doen ertoe. Dat geeft verantwoordelijkheid en die pakken we dan ook graag op.

Aan het einde van dit voorwoord rest mij jullie veel leesplezier te wensen en wil ik jullie, onze leden, bedanken voor jullie betrokkenheid, scherpe blik en gedrevenheid. En natuurlijk een woord van dank aan de mensen die het voor ons doen. Esther, Mirjam, Lianne, Jos, Bonne en sinds begin van dit jaar Ilse, die het team weer compleet heeft gemaakt. Bedankt voor jullie inzet!