Columns voorzitter

Ongehoord

Ongehoord

Wie en wat is ongehoord. Wie in het woordenboek de term ‘ongehoord’ zoekt komt uit bij een aantal omschrijvingen. Afschuwelijk, afstotend, akelig, buitensporig, crimineel, lelijk, onfatsoenlijk en ongepast.

Net na Pasen heeft Ongehoord, een actiegroep die naar eigen zeggen door het doen van onderzoek misstanden in de dierindustrie aan de kaak stelt, een filmpje naar buiten gebracht. Zij laten beelden zien van geweld bij diertransporten in Nederland en België. Dit filmpje heeft in onze achterban, politiek en samenleving voor veel beroering gezorgd. De getoonde undercoverbeelden waren lelijk en onfatsoenlijk. Zo gaan we niet met levend vee om. Hoewel deze actiegroep anders doet geloven zijn de beelden niet representatief voor onze sector. Toch wordt de hele sector aangekeken en afgerekend. De meningen op social media liegen er niet om. Het aangekondigde cameratoezicht op verzamelcentra wordt, als antwoord op deze beelden, in een versnelling gebracht.

Klant is koning

Vee&Logistiek Nederland heeft na het zien van de beelden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor onze leden. De centrale vraag in deze bijeenkomsten was wat gaan wij doen om dit soort incidenten tot een minimum te beperken. Het is makkelijk om naar anderen te wijzen of onze kop in het zand te steken. Maar daarmee prijzen we alleen onszelf uit de markt. De maatschappij stelt steeds scherpere eisen aan de wijze waarop we met dieren omgaan. En of je het daarmee eens bent of niet. Wij zullen moeten leveren. Want ook hier geldt de al oude marketingregel: De klant is koning. Leveren wij niet dan zal de markt op zoek gaan naar andere wegen.

Het tij van steeds meer maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn zal niet zomaar keren. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van ons werk geworden. Dit vraagt van onze leden om bij elke handeling die je doet na te denken of het de juiste manier is. Of we onze dieren met Respect behandelen. Niet voor niets zijn we de Respect-campagne gestart. Wij willen met Respect met dieren omgaan. Daarvoor vragen wij Respect voor vakmensen en Respect voor feiten. De vraag hoe gaan we dit soort incidenten tot een minimum beperken en wat doe je zelf om hieraan bij te dragen kan alleen op de werkvloer beantwoord worden. Kijk eens kritisch naar je eigen handelen.

5 voor 12 geweest

Vee&Logistiek Nederland kan daarin natuurlijk wel behulpzaam zijn. Voordat deze beelden gepubliceerd werden waren wij gestart met het project om het gebruik van drijfmiddelen terug te dringen met als onderdeel het beter inrichten van laad- en losruimten zodat er optimale looplijnen ontstaan. Wij willen dit project zo snel mogelijk afronden en uitrollen. Daarnaast zetten we vol in op het uitfaseren van extra handelingen die uitgevoerd moeten worden zoals het blikken van slachtvarkens. We blijven hameren op het zorgvuldig beoordelen van dieren. Dieren die gebreken vertonen en volgens de regels niet transportwaardig zijn dienen niet te worden meegenomen. Doe je het wel dan wordt het jouw probleem, word jij erop aangesproken en ontvang jij de boete. En het geeft activistische clubs de gelegenheid om beelden te maken. Voor oudere koeien die aan het eind van hun carrière zijn en door ouderdomsgebreken niet transportwaardig zijn maar wel slachtwaardig en consumptiewaardig wordt er hard gewerkt om het alternatief van de MDU nieuw leven in te blazen. Kortom er is werk aan de winkel en het besef bij iedereen dat het inmiddels 5 voor 12 is geweest.

Crimineel

Een synoniem van ongehoord is crimineel. Zonder het bovenstaande te willen nuanceren sluit ik af met het gedrag van Ongehoord te veroordelen als crimineel. Het inbreken in stallen, het plaatsen van camera’s, gezinnen in gevaar brengen, het schenden van alle privacyregels is crimineel. Er is politiek te weinig aandacht om deze grove schending aan te pakken. Omdat de politiek en de overheid met stevige bewoordingen reageren op deze filmpjes, hebben activistische clubs zoals Ongehoord een ‘verdienmodel’ gevonden. Dat is verwerpelijk. Zeker met de wetenschap dat zij maar één doel hebben: het uitbannen van de veehouderij in Nederland of zoals ze zelf zeggen ‘gehakt te maken van de vleesindustrie’. Hun motto ‘iedereen aan de vegaburger’. Dat mogen we niet laten gebeuren.