Columns voorzitter

Tjeerd krijgt zijn zin

Tjeerd krijgt zijn zin

Het zomercongres van Vee&Logistiek Nederland ligt inmiddels achter ons. Letterlijk en figuurlijk een warm welkom in Egmond aan Zee. De meeste congresgangers hebben de verleiding van zon, zee en strand kunnen weerstaan. Ons congres had als thema ‘De toekomst van onze sector’. Een zeer actueel thema dat ons allemaal bezighoudt. Ik denk dat iedereen die actief is in de landbouw en of de veehouderij zich in de laatste maanden wel heeft afgevraagd of er nog toekomst is voor onze sector.

Selectief saneren van de veehouderij

Een week voorafgaand aan het congres werd door de minister, Christianne van der Wal, haar ‘woest-aantrekkelijke’ stoppersregeling gepresenteerd. Dit keer geen kaartje, geen lijst, maar via een onbeveiligde inlog en het invoeren van gegevens kan je zien of jouw bedrijf een piekbelaster is. De samenvatting van deze regeling kan niet anders geduid worden als het selectief saneren van de veehouderij. Er wordt dan ook niet gestuurd op de instandhouding of het beschermen van de natuur. Het heeft er alles van weg dat Nederland terug moet naar het Nederland van 1850.

Het Zwaard van Damocles

De onderhandelingen over een Landbouwakkoord zijn gestrand. Een akkoord dat boeren perspectief moest bieden en afspraken moest maken over een goed verdienmodel voor de boer. Bij de coalitie heerst een collectieve verontwaardiging over het klappen van de onderhandelingen. Ik ben blij dat ook LTO haar rug heeft gestrekt. Een akkoord vol eisen en verplichtingen voor de sector. En de overheid levert niets concreets. Geen zicht op legalisering PAS-melders, geen harde toezegging over de benodigde landbouwgrond, geen eerlijk speelveld en het doordrukken van een grote wens van het kabinet om de veehouderij een norm op te leggen. Een aantal groot-vee-eenheden per hectare, of in onze volksmond een GVE-norm. Het getal wat rondgaat varieert. Maar één ding weten we zeker; een GVE-norm is de volgende mokerslag voor de sector. Natuurlijk zijn er boeren die met zo’n norm uit de voeten kunnen. Maar voor een grote groep is dit het Zwaard van Damocles. En eenmaal een ‘knop’ dan is het voor een volgend kabinet gemakkelijk om hieraan te draaien.

Als we het wensenlijstje en de handelswijze van het kabinet bij elkaar optellen dan kunnen we niet anders constateren dan dat Tjeerd (de Groot, D66) gelijk krijgt. Een halvering van de veestapel. De piekbelastersregeling wordt gepresenteerd. De andere regelingen die zijn aangekondigd blijven uit. De verplaatsersregeling of de regeling om door middel van innovatie de stikstofuitstoot te verminderen, de regeling voor de industrie? En in het landbouwakkoord wordt als het aan het kabinet ligt de volgende slag geslagen. Extensivering, een GVE-norm, multifunctionele landbouw, voedselbossen. Ja Tjeerd, hiermee krijg jij de door jouw gewenste halvering van de veestapel.

Terug naar ons zomercongres. Sjaak van der Tak was een van onze sprekers. Als één van de hoofdonderhandelaars voor het landbouwakkoord zit hij aan het stuur. Hij heeft tijdens ons congres de lat voor zichzelf en LTO hoog gelegd. Er komt geen landbouwakkoord als er geen perspectief is voor onze sector. We hoeven Sjaak van der Tak niet te herinneren aan zijn woorden. Het is nu zaak om te voorkomen dat de minister en de politiek met elkaar een akkoord sluiten over de toekomst van onze sector.

Dat we de toekomst moeten veiligstellen werd wel duidelijk op ons congres. Een flink aantal jonge handelaren had de moeite genomen naar Egmond aan Zee af te reizen. We hebben de afgelopen jaren een 40-tal jonge handelaren opgeleid op de Veehandels Academy. Een volgende groep staat te popelen om aan de slag te gaan. Een zestal jonge handelaren actief in de rundveehandel heeft de koppen bij elkaar gestoken en nagedacht over de toekomst van de collecterende handel. Niet alles hoeft bij het oude te blijven. Ook de handel zal zich aanpassen naar de veranderende vraag van de maatschappij en consument. Maar dat kan alleen met een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat. Daar moeten we en blijven we met elkaar voor knokken!