Nieuws

Bijeenkomst met verzamelcentra over verplicht cameratoezicht

Vorige week vrijdag organiseerde Vee&Logistiek Nederland een bijeenkomst voor verzamelcentra om een belangrijk onderwerp te bespreken: het verplichte cameratoezicht. De minister heeft besloten dat er wettelijk verplicht cameratoezicht komt op verzamelcentra en slachterijen. Dit besluit komt op verzoek van de NVWA, die dit ziet als een effectief en efficiënt controlemiddel.

Wat houdt de maatregel in?

  • Alle handelingen met dieren moeten gefilmd worden.
  • De beelden moeten worden bewaard.
  • NVWA-dierenartsen moeten toegang hebben tot de beelden en deze zelfs op afstand kunnen bekijken.
  • Er wordt gewerkt aan de inzet van Kunstmatige Intelligentie om beelden te selecteren.

Bezwaren uit de sector

Eigenaren en bezoekers van verzamelcentra zijn bezorgd over deze verplichting. Zij zien dit als een onaanvaardbare aantasting van hun privacy en veiligheid. Er zijn geen garanties dat de beelden niet gehackt of misbruikt worden. Dit roept vragen op over hoe ver de overheid wil gaan met toezicht en controle. Wat is de volgende stap? Camera’s op elke boerderij?

Onze reactie en oproep

Vee&Logistiek Nederland zal in haar reactie op de internetconsultatie duidelijk de bezwaren en risico’s verwoorden namens de sector. Wij vragen:

  • Waarom deze maatregel nodig is.
  • Hoe de overheid de risico’s op hacken en misbruik van beelden 100% denkt te voorkomen.
  • Hoe de privacy en veiligheid van betrokkenen wordt gegarandeerd.

Jouw stem is belangrijk!

Wij roepen al onze leden en hun relaties, zoals veehouders, op om hun stem te laten horen. Deze maatregel heeft impact op de hele keten en kan een voorbode zijn voor vergelijkbare maatregelen op het boerenerf.

De internetconsultatie is te vinden via deze link. Reageren kan vóór 12 juli. Vee&Logistiek Nederland zal deze week reageren en we moedigen iedereen aan hetzelfde te doen.

Samen staan we sterker!