Vraag en antwoord

Waarom moet ik me aanmelden?

QLT betekent een volgende stap in de professionalisering van het veetransport. Met uw deelname geeft u aan dat u gecertificeerd veetransport in de varkenssector belangrijk vindt. Bovendien schrijven de IKB’s voor dat varkenshouders transport van hun dieren laten uitvoeren met gecertificeerde transporteurs die deelnemer zijn aan QLT of een gelijkwaardige regeling.

Waarom is deze regeling er?

De ketenpartners wensten dat het onderdeel varkenstransport als laatste schakel in de keten ook gecertificeerd werd. Vee&Logistiek Nederland heeft dat opgepakt en daarmee een stap gezet in de verdere professionalisering van het varkenstransport.

Wat zijn de kosten?

De kosten kennen een paar onderdelen.

Enerzijds betaalt u aan de CI jaarlijks de audit- en certificatiekosten, plus kosten als bij u extra controle(s) uitgevoerd (moeten) worden. Deze kosten aan CI zijn afhankelijk van bedrijfsgrootte. Anderzijds is er een jaarlijkse deelnemersbijdrage aan de regelinghouder, Vee&Logistiek Nederland, voor beheer, aanpassing en uitvoering van de regeling. Niet-leden betalen een jaarlijkse deelnemersbijdrage van 230 euro. Voor leden van Vee&Logistiek Nederland is die deelnemersbijdrage vooralsnog - in 2022 - inbegrepen in het lidmaatschap. Of dit na 2022 zo blijft, wordt volgend jaar opnieuw bekeken.

Wat als ik niet meedoe?

Dan kunnen ‘uw’ varkenshouders niet aan hun voorschrift in IKB voldoen. Namelijk dat zij hun dieren laten transporteren door een (QLT)-erkende vervoerder. Dat betekent dat zijn hun IKB-status verliezen en de dieren eveneens. Met de daaraan verbonden gevolgen. Daarnaast eist IKB-slacht dat aanvoer op de slachterijen door een (QLT)-erkende vervoerder plaats vindt. Bent u niet erkend dan kunt u daar niet aan voldoen.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich aanmelden via onze website www.vee-logistiek.nl. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode waarmee u zich kunt inschrijven bij de Certificerende Instantie KIWA Verin. De CI neemt vervolgens contact met u op.

Waarom moet ik meedoen aan een systeem, als er nog onopgeloste problemen met de NVWA zijn?

QLT is een privaat systeem, dat wil zeggen dat het van de sector zelf is. Er is geen enkele link met overheid of NVWA. De problemen met de NVWA vragen dringend om een oplossing. Daar zet Vee&Logistiek Nederland zich hard voor in. Maar ‘QLT’ en ‘de NVWA-problemen’ - zoals boetes en keuring - zijn twee compleet verschillende zaken en hebben niets met elkaar te maken.

Wat viel de handelaren op die meededen met de proefaudit?

“Met de controleur van Kiwa VERIN hebben we de controlepunten doorgenomen om te kijken of de audit wel voldoende aansluit op de praktijk. En zo nee, wat er moet worden aangepast. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de ritregistratie, goed ingevulde afleverbonnen en een goede en afgetekende R&O. De papieren van de chauffeurs moeten op kantoor aanwezig zijn en de transportvergunning mag niet verlopen zijn. Op zich vrij logisch allemaal. “Ja, je moet wat zaken bij elkaar zoeken en het is even bijhouden. Maar als je het eenmaal in de map hebt zitten, ga je weer verder. Dat is best te doen.”